โชว์พิเศษ คอนเสิร์ต พี่แพท Power Pat l Slam Dunk – Kimi Ga Suki Da To Sakebitai Live J-ToP UTCC


J-ToP (Japan-Thailand Top Executive Program) หรือ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC #คอนเสิร์ต